0722.830.417 office@winstep.ro

Confidențialitate

Informaţiile pe care ni le puneţi la dispoziţie despre dumneavoastrã vor fi folosite doar în conformitate cu termenii şi condiţiile acordului nostru de securitate.

FORŢA MAJORÃ
S.C. Winstep SRL. şi colaboratorii sãi nu vor fi responsabili pentru nici o întrziere sau proastã funcţionare, cauzate în mod direct sau indirect de motive care depãşesc intenţia companiei. Aceasta include, dar nu limiteazã proasta funcţionare a echipamentului tehnic, al altor echipamente, întreruperea conexiunii la internet sau a liniilor telefonice, viruşi de calculator, accesul neautorizat la sistemul S.C. Winstep SRL, erori de operare etc.

OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR
Utilizatorii website-ului winstep.ro înţeleg şi acceptã faptul cã pot fi utilizate „cookies” şi identificate IP-urile utilizatorilor în scopul determinãrii unei serii de date privind preferinţele vizitatorilor, pagina sau paginile din website vizitate ori altor date care permit S.C. Winstep SRL prestarea serviciului în cele mai bune condiţii.
Utilizatorii îşi asumã obligaţia de a nu introduce orice fel de viruşi pe website sau în mesajele trimise membrilor echipei S.C. Winstep SRL şi de a se abţine de la orice fel de acţiuni de tipul „flooding”, „spamming”, „mailbombing” sau „crashing”. De asemenea, este interzisã utilizarea oricãror dispozitive sau programe informatice ori a altor mijloace care pot conduce la modificarea sau împredicarea funcţionãrii website-ului winstep.ro.
După ce un utilizator al site-ului a luat decizia să participe la un eveniment organizat de S.C. Winstep SRL acesta işi dă acordul că este dispus să apară in fotografiile sau video-urile procesate de noi si postate pe internet.

S.C. Winstep SRL este scutită de orice vină in cazul in care imaginea unei persoane este defavorizată sau influenţată negativ in urma participării la evenimentele noastre, precum şi la postarea fotografiilor sau video-urilor pe internet.
La fel, S.C. Winstep SRL este scutită de orice vină in cazul in care unii participanţi devin parteneri, apoi aceştia nu mai colaborează.
Fiecare participant care va completa o foaie cu un desen, un exerciţiu special de networking unde ne va oferi datele personale (nume, adresă de email, telefon, etc ) sau va avea o prezentare a companiei, ne oferă acceptul de a scana şi folosi foaia cu desenul sau video-ul respectiv pentru a le urca pe platforma companiei S.C. Winstep SRL, pe site-ul winstep.ro sau pe alt canal de internet.
In caz contrar, aceştia sunt obligaţi să ne trimită un email la adresa office@winstep.ro si să ne spună că nu doreşte ca datele sale personale ( video-uri, fotografii, foaia scanată cu datele personale, etc) sa fie pe site-ul nostru, pe platforma noastra, pe pagina noastra de facebook, pe youtube sau pe alte canale de internet specificate de acesta.

GARANŢII
S.C. Winstep SRL nu va fi responsabilã pentru nici un fel de pagube directe, indirecte sau accidentale rezultate din utilizarea sau imposibilitatea utilizãrii serviciilor website-ului winstep.ro , deteriorarea transmisiilor de date sau din orice alte probleme legate de serviciile şi informaţiile oferite.

LEGISLAŢIA APLICABILÃ
Drepturile şi obligaţiile ce revin pãrţilor, aşa cum sunt ele menţionate în prezentul document, precum şi efectele juridice produse de acestea, sunt guvernate de legislaţia românã în vigoare. Posibilele conflicte vor fi rezolvate pe cale amiabilã iar dacã acest lucru nu este posibil, se va apela la instanţele judecãtoreşti competente în materie.